ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย www.vitchareeya.com
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การเขียน Homepage ระดับชั้นม.4-ม.6
งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558

รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2557 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor  ระดับชั้นม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ระดับชั้นม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2558  ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศ  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ระดับชั้นม.1 – ม.3

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น


นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
รายวิชาที่สอน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557