ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 


รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลบี
จากหน่วยงาน คุรุสภา
นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
 
รายวิชาที่สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การตกแต่งภาพกราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557