ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 รางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จากหน่วยงาน คุรุสภารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 66 
วันที่ 29 มกราคม 2560 ปีการศึกษา 2559


รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การเขียน Homepage ระดับชั้นม.4-ม.6
งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558


นางวิทชรียา ทองผาย
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ผู้พัฒนา
 
 
รายวิชาที่สอน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม เริ่มนับ 09/12/2557